Tin tức về công ty phân phối nước khoáng, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

công ty phân phối nước khoáng

Tiết lộ về cổ đông lập 'siêu doanh nghiệp' 144.000 tỷ đồng

Tiết lộ về cổ đông lập 'siêu doanh nghiệp' 144.000 tỷ đồng

Một trong ba cổ đông của 'siêu doanh nghiệp' USC Interco. khẳng định không có tiền, cả gia đình trông chờ vào việc phân phối nước khoáng.