Tin tức về đâm đơn kiện, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

đâm đơn kiện

Anti fan đừng đùa với Kim HeeChul (Super Junior)!

Anti fan đừng đùa với Kim HeeChul (Super Junior)!

Không còn nói xuông, hành động dứt khóat lần này chính là lời cảnh tỉnh cho anti.