Tin tức về đường Nguyễn Huệ, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

đường Nguyễn Huệ

Chú ý: Cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ trong ngày này...

Chú ý: Cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ trong ngày này...

Sở GTVT TP.HCM cho biết ngày 30/8 sẽ cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1.