Tin tức về Fanpage VOSKY FC Sơn Tùng, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

Fanpage VOSKY FC Sơn Tùng

Clip nghe rõ mồn một: Snoop Dogg đọc rap 'Chạy ngay đi' - màn kết hợp với Sơn Tùng là có thật?

Clip nghe rõ mồn một: Snoop Dogg đọc rap 'Chạy ngay đi' - màn kết hợp với Sơn Tùng là có thật?

Như vậy là bằng chứng về sự kết hợp giữa cả hai ngày càng có cơ sở!