Tin tức về giữ lời hứa, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

giữ lời hứa

3 cung Mặt trăng chân thành và đáng tin cậy nhất, một khi đã hứa thì sẽ luôn giữ lời bằng mọi giá

3 cung Mặt trăng chân thành và đáng tin cậy nhất, một khi đã hứa thì sẽ luôn giữ lời bằng mọi giá

Một khi 3 cung Mặt trăng này đã hứa, đã thề thì cho dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ luôn giữ lời.