Tin tức về hội Hoa Dâm Bụt, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

hội Hoa Dâm Bụt

Quản lý Hương Ly đăng đàn bóng gió Đức Phúc và hội 'hoa dâm bụt' vô ơn?

Quản lý Hương Ly đăng đàn bóng gió Đức Phúc và hội 'hoa dâm bụt' vô ơn?

Vừa 'gây hấn' với Erik xong, nay quản lý của Hương Ly tiếp tục đăng tải một bài viết bóng gió cả hội hoa dâm bụt đều vô ơn với mình.