Tin tức về IP Viettel, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

IP Viettel

VIPA: Cuộc cách mạng của ngành IP Viettel

VIPA: Cuộc cách mạng của ngành IP Viettel

VIPA (viết tắt của VIettel IP Automation - Hệ thống tự động hóa mạng IP Viettel) là hệ thống tự động hóa tập trung đầu tiên của mạng IP Viettel, hỗ trợ lực lượng kỹ sư Viettel thực hiện các tác vụ hàng ngày như: khai báo, xử lý sự cố, tối ưu mạng lưới...