Tin tức về món quà tinh thần, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

món quà tinh thần

Tâm thư xúc động của học trò Hà Nội gửi học sinh Vĩnh Phúc: 'Các bạn có thiếu gì không, chúng mình gửi lên nhé. Covid-19 sẽ đầu hàng thôi!'

Tâm thư xúc động của học trò Hà Nội gửi học sinh Vĩnh Phúc: 'Các bạn có thiếu gì không, chúng mình gửi lên nhé. Covid-19 sẽ đầu hàng thôi!'

Nét chữ tuy còn nghệch ngoạc và sai chính tả nhưng những bức thư vẫn chứa chan tình cảm của các bạn nhỏ, tiếp thêm sức mạnh để người dân và học sinh Vĩnh Phúc sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.