Tin tức về Plickers, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

Plickers

Kiểm tra thời đại 4.0: 'Quét' giấy ra ngay kết quả, muốn quay bài cũng 'bó tay'!

Kiểm tra thời đại 4.0: 'Quét' giấy ra ngay kết quả, muốn quay bài cũng 'bó tay'!

Quên kiểm tra bài 15 phút trên giấy đi, kiểm tra bằng công nghệ thực tế ảo Plickers như trường nhà người ta mới chất.