Tin tức về sự cố trên máy bay, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

sự cố trên máy bay

Hãng hàng không lỡ chuyến, thiệt hại cả tỷ đồng vì khách thiếu ý thức

Hãng hàng không lỡ chuyến, thiệt hại cả tỷ đồng vì khách thiếu ý thức

Nếu hành khách không tuân thủ các quy định, hướng dẫn, làm hư hại trang thiết bị trên máy bay sẽ góp phần làm tăng nguy cơ chậm, huỷ chuyến.