Tin tức về tang tuoi nghi huu, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

tang tuoi nghi huu

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam và nữ

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam và nữ

Trong bộ Luật Lao động (Sửa đổi) vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 (vào năm 2028) và nữ ở tuổi 60 (vào năm 2035) theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nữ và mỗi năm tăng 4 tháng với nam kể từ năm 2021.