Tin tức về Xuân phát tài 10, các thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Mời các bạn đọc và chia sẻ thông tin trên Tiin.vn

Xuân phát tài 10

25 năm làm bạn, đồng nghiệp, tiền catxe Tự Long 'để Xuân Bắc làm nhóm trưởng tự quyết hết'

25 năm làm bạn, đồng nghiệp, tiền catxe Tự Long 'để Xuân Bắc làm nhóm trưởng tự quyết hết'

Tài chính là vấn đề nhạy cảm khi làm việc chung nhưng đối với Tự Long và Xuân Bắc, chuyện này lại khá đơn giản.