back

Hot girl Trung Quốc đẹp hơn cả Phạm Băng Băng

Cô tốt nghiệp ngành kịch nói của trường HV Sân khấu Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ năm 18 tuổi, Tân Uyển đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí và báo dành cho tuổi mới lớn tại Trung Quốc

Theo Tiin Ái Lê/ Đất Việt

Tiin.vn trên Facebook