back

Ngày Valentine 14/2 có nghĩa là: 1 người, 4 bức tường, 0 bồ và 2 hàng lệ

Định nghĩa hết sức rõ ràng và nhất quán của hội FA về ngày Valentine.

Tú Uyên Baodatviet.vn

Tiin.vn trên Facebook