Multimedia
CHIA SẺ

Infographic: Từ khởi nghiệp đến vụ ly hôn nghìn tỷ của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ 0

Infographic: Từ khởi nghiệp đến vụ ly hôn nghìn tỷ của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ 1

Infographic: Từ khởi nghiệp đến vụ ly hôn nghìn tỷ của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ 2

Infographic: Từ khởi nghiệp đến vụ ly hôn nghìn tỷ của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ 3

Infographic: Từ khởi nghiệp đến vụ ly hôn nghìn tỷ của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ 4

Theo Hiyou-Tuấn Phong/Baodatviet.vn