Nóng

Chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, bộ tộc Mixi ủng hộ 1,2 tỷ, riêng tộc trưởng góp gần nửa tỷ

Độ Mixi gửi Thuỷ Tiên 1,2 tỷ đồng ủng hộ miền Trung, 40 tỷ là tổng tiền quyên góp 'cô Tiên' nhận được sau 3 ngày huy động.