Nóng

Cô dâu không chân tự tiến vào lễ đường vì muốn trải nghiệm cảm giác bước về phía người yêu

Muốn trải nghiệm cảm giác bước về phía người yêu, cô dâu không chân - Rosie Babor (sống tại Philippines) quyết định tự mình tiến vào lễ đường.