Nóng

Điên cuồng chống trả, đàn trâu rừng bất lực nhìn sư tử ăn thịt con non

Bị hai con sư tử tấn công từ hai phía, mặc dù, đàn trâu rừng chống trả quyết liệt nhưng chỉ thoáng chốc sơ hở, nghé con đã bị chúa tể vùng đồng cỏ' đoạt mạng trong 'chớp mắt'.