Nóng

Đội 'vệ sĩ' ngỗng bảo vệ lợn con khỏi bị đồng loại bắt nạt siêu đáng yêu

Thấy chú lợn con bị đồng loại đuổi đánh, những 'vệ sĩ' ngỗng đã dàn hàng, che chắn cho con vật bé nhỏ, bảo vệ lợn khỏi sự bắt nạt của những con lợn khác.