Nóng

Ớn lạnh cảnh trăn 30 kg vắt vẻo rình mồi ngoài cửa sổ lớp học

Con trăn to lớn gây hoảng sợ cho các giáo viên và học sinh khi tìm cách ẩn nấp phía trước khung cửa sổ để bắt chim trên mái nhà.