Nóng

Phỏng vấn Hưng Vlog: '2 năm làm Youtube, đây là lần suy sụp nhất. Mong mọi người tha lỗi'

Hưng Vlog cho biết anh đang trải qua những ngày tháng căng thẳng nhất trong 2 năm làm Youtube.