Nóng

Bé Sa trông lớn như thế nào sau 2 năm nổi tiếng

Sau 2 năm nổi tiếng, Bé Sa 'cute' ngày nào giờ đã lớn, đã biết tự tay tặng mẹ hoa.