Nóng

Kinh hoàng đại chiến "máu lửa" giữa voi và tê giác

Dù thị lực rất kém nhưng có thể ngửi và nghe thấy con voi đang lại gần, tê giác mẹ tiến lên phòng bị trước. Con voi tấn công áp đảo con tê giác mẹ, khiến tê giác gần như sắp ngã.