Nóng

DJ Mie - Hồng Thanh kể chuyện yêu, tin nhắn làm quen đầu tiên Hồng Thanh đã kêu 'anh đang mắc tè quá'

Trong lần đầu tiên nói chuyện, Hồng Thanh đã nói với Mie là 'anh đang mắc tè quá'.