Nóng

Chúng ta có thể không có bản quyền để xem World Cup 2018?

Cùng trò chuyện với bình luận viên Quang Tùng để tìm hiểu rõ hơn về điều này nhé.