Tiin.vn trên Facebook

Bản ballad Thương mấy cũng là người dưng - Noo Phước Thịnh

Ngay khi tên bài hát vừa được hé lộ đã tạo ra sự lan truyền, chia sẻ ngay và lập tức với loạt caption, quote, hashtag 'Thương mấy cũng là người dưng' đi kèm.