Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Birdman: Hiện thực và giấc mơ được yêu

Bộ phim là câu chuyện ngắn gọn về những người đã mất mát, bối rối và đang tìm kiếm tình yêu.