Birdman: Hiện thực và giấc mơ được yêu

Bộ phim là câu chuyện ngắn gọn về những người đã mất mát, bối rối và đang tìm kiếm tình yêu.

Tiin.vn trên Facebook