Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bộ trưởng Y tế Hà Lan choáng ngất ngay trong cuộc họp quốc hội về Covid-19

Bộ trưởng y tế Hà Lan đã ngất ngay tại quốc hội vì "mệt mỏi sau những tuần căng thẳng" chống lai cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra.