Tiin.vn trên Facebook

Cả trường học ngôn ngữ ký hiệu vì một học sinh

Ngoài việc dạy học sinh về ngôn ngữ ký hiệu, nhà trường cho dựng nhiều áp phích về ngôn ngữ này tại các sảnh của trường.

Quickview