Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chàng trai dùng mũi nốc cạn cốc bia trong 15 giây

Khi việc uống bia bằng miệng đã là quá bình thường, người thanh niên Trung Quốc quyết định thể hiện kĩ năng nốc bia bằng mũi.