Tiin.vn trên Facebook

Cháy lớn tại công ty sản xuất giày dép ở Bình Dương

Lửa cùng khói đen bao trùm một công ty sản xuất giày dép trong Khu công nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương.

Quickview