Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chờ đợi lâu, người được từ thiện quát ngược BTC và yêu cầu 'nhanh lên'

Một số người do chờ đợi lâu đã yêu cầu đội tổ chức phát cơm 'nhanh lên, nhiều người nữa đang chờ'.