Nóng

Bị hổ mang phun nọc độc vào mặt, sư tử gầm thét bỏ chạy trối chết

Khi thấy con sư tử đực có ý định tấn công mình, con rắn hổ mang đã lập tức phun nọc độc vào mặt kẻ thù khiến nó phải gầm lên rồi bỏ chạy.