Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Hà Nội bắt đầu đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh dọc đường Kim Mã

Trong số 130 cây xanh dọc từ hồ Thủ Lệ tới nút giao Núi Trúc - Kim Mã, 95 cây được đánh chuyển tới vị trí khác, 35 cây còn lại bị chặt hạ.

Xã hội