Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Hình ảnh đáng sợ của người nghiện game sau 20 năm

Những hình ảnh đáng sợ này ít nhiều cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang nghiện game và duy trì lối sống không tích cực.