Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Học cách thích, yêu và chờ đợi ai đó từ lời dạy thấm thía của thiền sư

Trong tình cảm, không nhắc đến thắng thua, vinh nhục. Nếu như tình cảm sâu đậm, cho dù thấp hèn như bùn đất, cũng sẽ từ bùn đất mà đơm hoa kết trái.

Đời sống