Nóng

Hơn 2 triệu người đã khỏi bệnh Covid-19

Tính đến sáng ngày 21/5/2020, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là hơn 5 triệu trường hợp, trong đó gần 330 nghìn trường hợp tử vong. Đáng chú ý là số ca đã phục hồi vượt mốc 2 triệu trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.