Kem Xôi TV season 2: Tập 31 - Điều khó nói

Mời các bạn cùng xem Kem Xôi TV season 2 tập 31 với những nội dung sau: Đến thưa chuyện, Sát thủ chuyên nghiệp, Tao không phải là nó, Trối bỏ trách nhiệm.

Tiin.vn trên Facebook