Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Lợi dụng biểu tình quá khích, nhiều người tranh thủ hôi của, hốt sạch đồ tại các của hàng Mỹ

Một số người cố gắng chạy thoát khỏi cuộc biểu tình, song cũng có một số đối tượng quá khích quay sang đập phá, hôi của các cửa hàng ở khu trung tâm thành phố.