Tiin.vn trên Facebook

Nam sinh gốc Việt mồ côi cha, ngủ gầm cầu trúng tuyển ĐH Harvard

Ngoài Harvard, Derrick Ngô còn nhận được giấy trúng tuyển của 3 trường ĐH danh gía khác là: Đại học Texas, Đại học Princeton, Đại học Columbia.

Quickview