Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nếu được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ, đổi lại phải bỏ người yêu, bạn đồng ý không?

hẫu thuật thẩm mỹ đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm những ngày gần đây. Một cuộc phỏng vấn vui đã được Tiin.vn tiến hành với câu hỏi: 'Nếu được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ, đổi lại phải bỏ người yêu, bạn có đồng ý không?'.

Đời sống