Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 14

Ngũ Thử được Hoàng thượng phong quan ban chức lục phẩm tứ đạo thị vệ tại phủ khai phong. Mặc dù không muốn nhận chức tước nhưng để tránh mang tội kháng chỉ Ngũ Thủ chấp nhận làm quan. Bạch Ngọc Đường về Trần Châu gây loạn phủ Bàng Dục tạo điều kiện Bao Đại Nhân có cơ hội đến Trần Châu điều tra. Tên Bạch Hổ Điệp theo chỉ đạo của Bàng Thái Sư gây loạn Giang Nam. Bàng Thái Sư ra lệnh cho Thẩm Trọng Nguyên giả dạng Bạch Ngọc Đường làm loạn ở Đông Kinh để giữ chân Bao Đại Nhân.