Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 15

Triển Chiêu lên kế hoạch giúp Bao Đại Nhân bắt gọn hai tay sai giả dạng Bạch Ngọc Đường. Tên đạo tặc Yến Phi hay còn gọi là Bạch Hồ Điệp mạo danh Triển Chiêu làm hại nhiều người khiến cho Nhị Thử Hàn Trương bất bình ra tay trừng trị. Nguyệt Hoa trong lúc hỗ trợ Hàn Trương đánh nhau với tên đạo tặc thì bị trúng độc. Huynh đệ Hàn Trương và Tưởng Bình đi tìm thuốc giải độc cho Nguyệt Hoa.