Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 17

Tưởng Bình phát hiện Nguyệt Hoa là con gái nên ra sức lấy lòng. Bàng Thái Sư âm mưu tìm cách hại Bao Đại Nhân để ông không thể đi Trần Châu điều tra được. Do lâu không nhận được tin tức của hai huynh đệ, Ngũ Thử cử Từ Khánh và Thu Quỳ đến Giang Nam tìm Tưởng Bình và Hàn Trương. Vợ chồng Hàn Trương đồng ý cùng Tưởng Bình đến gặp Bao Đại Nhân.