Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 18

Tưởng Bình trên đường về phủ Khai Phong tình cờ gặp ông lão Triệu Khánh kể về nỗi oan bị cháu họ Bao Đại Nhân Bao Thế Vinh ức hiếp. Triệu Khánh chặn đường quan chi phủ báo án về Bao Tam công tử. Nghe tin về việc cháu Bao Đại Nhân tham quan hối lộ khiến Hoàng Thượng vô cùng tức giận không cho Bao Đại Nhân đi Trần Châu. Nguyệt Hoa và vợ chồng Hàn Trương đến Trần Châu tìm Bạch Ngọc Đường.