Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 19

Nguyệt Hoa và vợ chồng Hàn Trương tấn công phủ Bàng Dục để thăm dò tình hình của Bạch Ngọc Đường. Bao Tam công tử bị quan binh bắt đến công đường để điều tra xử án. Triển Triêu giả dạng ăn mày gặp Đinh Nguyệt Hoa để trao đổi thông tin. Vợ chồng Hàn Trương và Nguyệt Hoa tìm được chỗ ẩn náu của Bạch Ngọc Đường.