Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 20

Vợ chồng Hàn Trương giả dạng huynh đệ trà trộn vào Bàng phủ cùng với Thẩm Trọng Nguyên làm nội ứng. Do lo sợ Ngũ Thử đến tấn công, Bàng Dục muốn chiêu mộ hắc đạo bảo vệ phủ. Bàng Dục thấy Tái Hoa xinh đẹp lại giỏi võ nghệ nên có ý định muốn giữ lại phủ. Trên đường áp giải Bao Tam công tử, người xưng danh Bao Hưng ở phủ Khai Phong đến nói chuyện riêng với tên công tử này.