Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 21

Tái Hoa và Hàn Trương ra tay giết chết thích khách giả danh và lấy được lòng tin của Bàng Dục. Trong lúc Nguyệt Hoa và Bạch Ngọc Đường gây loạn phủ, Tái Hoa có cơ hội đột nhập vào địa đạo và tìm hiểu người bị nhốt trong đó. Bao Tam Công tử khi bị xét xử đã khai nhận hết tội trạng của mình và ỷ thế vào phủ Khai Phong. Bao Hưng bị triệu đến công đường bức cung lấy lời khai.