Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 22

Bàng Thái Sư đã mua chuộc quan binh áp giải để lấy lời khai sai khiến Bao Thế Vinh và Bao Hưng bị nhốt vào ngục. Tái Hoa bí mật đột nhập vào địa đạo và phát hiện ra người bị nhốt trong đó chính là Bao Tam Công tử thật. Thái Hậu nghe tin Bao Đại Nhân gặp chuyện liền phái tam Thử Từ Khánh đột nhập vào địa lao cảnh cáo Bao Thế Vinh.