Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 23

Từ Khánh đột nhập vào địa lao tìm Bao Thế Vinh thì bị quan binh bắt giam. Bàng Thái Sư lên điện bẩm báo Hoàng Thượng khiến Bao Đại Nhân và Tứ Hậu Vệ bị cách chức về quê quy ẩn. Nguyệt Hoa lấy được thông tin từ Tái Hoa vội đến phủ Khai Phong báo cho Bao Đại Nhân biết là Bao Thế Vinh thật đang bị nhốt dưới địa đạo trong hoa viên Hoàng thân.